Veemajandus

9.02.16

OÜ Sindi Vesi veeteenuse hinnad alates 01.jaanuar 2016 on järgmised:

1) Sindi linna tegevuspiirkonnas:
- tasu võetud vee eest 0,84 €/m3
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,46 €/m3
2) Vee-ettevõtjale AS Pärnu Vesi
- tasu võetud vee eest 0,40 €/m3
3) Vee-ettevõtjale AS Sauga Varahaldus
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,91 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Alus: Konkurentsiameti otsus nr 9.1-3/15-014 27.11.2015
" OÜ Sindi Vesi veeteenuse hinna kooskõlastamine"
 

 

 

Dokumendid

 

Õigusaktid

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM