Valimiskomisjoni info

21.06.17

Valimised:

Valimistulemused 2013. aasta valimistel Sindi linnas

Kandidaatide koondnimekiri ning ankeetandmed.

 

Sindi linna valimiskomisjon moodustati Sindi Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsusega nr 112

 

Sindi linna valimiskomisjon asub

Sindi Linnavalitsuses aadressil:

Pärnu mnt 12, Sindi, Pärnu maakond.

 

Valimiskomisjoni tööaeg:

21. augustist 2013 kuni 10. septembrini 2013 töötab valimiskomisjon igal tööpäeval kell 16.00-18.00.

11.septembril .2013, 12.septembril 2013, 17. septembril 2013 ja 18. septembril 2013 on

Sindi linna valimiskomisjoni tööaeg 15.00 kuni 16.30.

13. septembril 2013 on Sindi linna valimiskomisjoni tööaeg 13.00 kuni 15.00.

 

16. septembril 2013 on.Sindi linna valimiskomisjoni tööaeg  16.00 kuni 18.00.

 

16.09.2013 oli viimane päev  kandideerijal esitada avaldus loobumaks kandideerimisest Sindi linnavolikokku.

 

20. oktoobril toimunud valimiste hääletamissedelite ülelugemine Sindi valimiskomisjoni poolt toimub 21. oktoobril 2013 kell 10.00 Sindi Linnavalitsuse saalis (Pärnu mnt 12, Sindi linn).

 

Valimiskomisjoni esimees on Sindi linnasekretär Birgit Kuusk,

tel 445 1883e-post birgit.kuusk@sindi.ee või sindi@sindi.ee

 

Valimiskomisjoni liikmed lisaks linnasekretärile on: Anne Pusse (aseesimees), Renate Ribul, Jaan Kukk ja Sirje Junson.

Asendusliige on Mari Tomson.

Otsused.

Sindi linna valimiskomisjoni 12.08.2013 otsus nr 1, aseesimehe valimine.

Sindi linna valimiskomisjoni 12.08.2013 otsus nr 2, tööaja määramine,

Sindi linna valimiskomisjoni 12.08.2013 otsus nr 3, volikogu liikme Urmas Partsi volituste lõppemine, volikogu liikme Lia Oras volituste algus.

Sindi linna valimiskomisjoni 12.08.2013 otsus nr 4, Oleg Pulsti volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine.

Sindi linna valimiskomisjoni 16.08.2013 otsus nr 5, täiendava tööaja määramine.

Sindi linna valimiskomisjoni 5.09.2013 otsus nr 6, volikogu liikme Margit Buhti volituste lõppemine, volikogu liikme Mati Mettus volituste algus.

Sindi linna valimiskomisjoni 9.09.2013 otsus nr 7, Peeter Põhonini volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine, volikogu liikme Ain Miilbergi volituste algus.

Sindi linna valimiskomisjoni 10.09.2013 otsus nr 8, Annela Tänav volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine, volikogu liikme Margit Buhti volituste algus.

Sindi linna valimiskomisjoni 13.09.2013 otsus nr 9, Kandidaatide registreerimine.

Sindi linna valimiskomisjoni 25.10.2013 otsus nr 10, volikogu liikmete registreerimine.

Sindi linna valimiskomisjoni 25.10.2013 otsus nr 11, volikogu asendusliikmete registreerimine.

Sindi linna valimiskomisjoni 25.10.2013 otsus nr 12, Volikogu lisamandaatide registreerimine.

 

 

Sindi linna valimiskomisjoni 29.01.2014 otsus nr 15, Volikogu liikme volituste peatumine ning asendusliikmele volituste andmine

Sindi linna valimiskomisjoni 21.02.2014 otsus nr 16 ja nr 17

Sindi linna valimiskomisjoni 22.04.2014 otsus nr 18, Volikogu liikme volituste peatumine ning asendusliikmele volituste andmine.  

Sindi linna valimiskomisjoni 22.04.2014 koosoleku protokoll nr 11

Sindi linna valimiskomisjoni 18.06.2014 koosoleku protokoll nr 12

Sindi linna valimiskomisjoni 18.06.2014 otsus nr 19

Sindi linna valimiskomisjoni 19.09.2014 otsus nr 20

Sindi linna valimiskomisjoni 19.09.2014 koosoleku protokoll nr 13

Sindi linna valimiskomisjoni 17.10.2014 otsus nr 21
Sindi linna valimiskomisjoni 17.10.2014 koosoleku protokoll nr 14

 

Sindi linna valimiskomisjoni 15.06.2015 koosoleku protokoll nr 15 

Sindi linna valimiskomisjoni otsus nr 22, 15.06.2015, volikogu liikme volituste peatumine ning asendusliikmele volituste andmine

Sindi linna valimiskomisjoni 07.07.2015 koosoleku protokoll nr 16

Sindi linna valimiskomisjoni 07.07.2015 otsus nr 23, Volikogu liikme volituste peatumine ning asendusliikmele volituste andmine.  

Sindi linna valimiskomisjoni 15.07.2015 koosoleku protokoll nr 17
Sindi linna valimiskomisjoni 15.07.2015 otsus nr 24, Volikogu liikme volituste peatumine ning asendusliikmele volituste andmine.  

Sindi linna valimiskomisjoni 16.10.2015 koosoleku protokoll nr 18
Sindi linna valimiskomisjoni 16.10.2015 otsus nr 25, Volikogu liikme volituste peatumine ning asendusliikmele volituste andmine.  

Sindi linna valimiskomisjoni 20.11.2015 koosoleku protokoll nr 19

Sindi linna valimiskomisjoni 20.11.2015 otsus nr 26, Volikogu liikme volituste peatumine ning asendusliikmele volituste andmine.  

Sindi linna valimiskomisjoni 20.11.2015 otsus nr 27, Volikogu liikme volituste peatumine ning asendusliikmele volituste andmine.  

Sindi linna valimiskomisjoni 07.12.2015 koosoleku protokoll nr 20

Sindi linna valimiskomisjoni 07.12.2015 otsus nr 28, Valimiskomisjoni 20.10.2015 nr 26 otsuse kehtetuks tunnistamine ja volikogu liikme volituste peatumine ning asendusliikmele volituste andmine.  

Sindi linna valimiskomisjoni 11.04.2016 koosoleku protokoll nr 21

Sindi linna valimiskomisjoni 11.04.2016 otsus nr 29, Volikogu liikme volituste peatumine ning asendusliikmele volituste andmine.  

Sindi linna valimiskomisjoni 29.11.2016 koosoleku protokoll nr 22

Sindi linna valimiskomisjoni 29.11.2016 otsus nr 30, valimiskomisjoni 30.10.2013 nr 13 otsuse muutmine

Sindi linna valimiskomisjoni 14.02.2017 koosoleku protokoll nr 23

Sindi linna valimiskomisjoni 14.02.2017 otsus nr 31, Volikogu liikme volituste peatumine ning asendusliikmele volituste andmine

Sindi linna valimiskomisjoni 13.04.2017 koosoleku protokoll nr 24
Sindi linna valimiskomisjoni 13.04.2017 otsus nr 32, Volikogu liikme volituste peatumine ning asendusliikmele volituste andmine

Sindi linna valimiskomisjoni 09.06.2017 koosoleku protokoll nr 25
Sindi linna valimiskomisjoni 09.06.2017 otsus nr 33, Volikogu liikme volituste peatumine ning asendusliikmele volituste andmine

Sindi linna valimiskomisjoni 09.06.2017 otsus nr 34, Volikogu liikme volituste peatumine ning asendusliikmele volituste andmine

Sindi linna valimiskomisjoni 20.06.2017 koosoleku protokoll nr 26
Sindi linna valimiskomisjoni 20.06.2017 otsus nr 35, Volikogu liikme ennetähtaegne volituste lõpetamine

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM