Teated

« Tagasi

Sindi Linnavalitsus müüb kirjaliku enampakkumisel

Sindi Linnavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras Sindi linnale kuuluvad kaks ühetoalist korteriomandit: eluruum aadressil Tööstuse tn 5-1 Sindi linn, üldpinnaga 42,90 m2 (registriosa nr 2748306), alghinnaga 1500 eurot ja eluruum aadressil Tööstuse tn 7-3 Sindi linn, üldpinnaga 30.1 m2 (registriosa nr 3208706), alghinnaga 3000 eurot.
Pakkumised esitada Sindi linnavalitsuse kantseleisse aadressil Pärnu mnt 12, Sindi kinnises ümbrikus märkega „Tööstuse tn 5-1 Sindi" või „Tööstuse tn 7-3 Sindi" hiljemalt 12.09.2017 kell 14.00.
Pakkumised avatakse linnavalitsuse istungil 12.09.2017 kell 14.05.
Pakkumiste esitajad võivad viibida pakkumiste avamise juures.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) pakkuja nimi, registri- või isikukood, asu- või elukoht ja postiaadress;
2) kinnitus, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast;
3) pakutav tasu kirjutatud sõnade ja numbritega;
4) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
allakirjutamisel esindaja poolt - volikiri ja juriidilise isiku puhul äriregistrikaardi ärakiri.
Müügiobjektidega saab tutvuda kohapeal 6. septembril 2017 kell 10.00-11.00

Eelinfo

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 4142
Pindala: 5,01 km² km²
Koole: 1