Teated

« Tagasi

Riigitee nr 59 Pärnu-Tori km 5,993-12,143 rekonstrueerimise põhiprojekt on suunatud tutvumiseks ja kooskõlastamiseks.

Selektor Projekt OÜ on koostanud Maanteeameti tellimusel töö „Riigitee nr 59 Pärnu-Tori km 5,993-12,143 rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine".
Käsitletav riigitee nr 59 Pärnu-Tori km 5,993-12,143 lõik paikneb Pärnu maakonnas, Sindi linna ja Tori valla territooriumil.
Riigitee nr 59 Pärnu-Tori on V klassi maantee. Käsitletava lõigu algus on Sindi linnas Vahtra bussipeatuse lähedal ja lõpp Kurina kurvide lõpus Sindi poolt liikudes.
Teeprojekti eesmärgiks oli koostada riigitee lõigu ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis liiklusohutuse taseme parandamiseks, sõidumugavuse tõstmiseks ning majanduslikult tasuvate lahenduste leidmiseks ja vajadusel tehniliselt vajaliku teemaa määramiseks. Sindi linna piires saab projekti realiseerimisega tänavavalgustuse vahemik Karja tänavast Jõe tänavani ja Silla tänava ristmikust Raba tänavani.
Projekteerijad on saatnud välja ka teavitus- ja kooskõlastuskirjad riigiteega piirnevatele maaomanikele. Üksikutest kinnistutest Tori valla piires on kavandatud ka äralõikeid tee ehituseks ning nende kohta on maaomanikele saadetud projekti joonised.

Riigitee nr 59 Pärnu-Tori km 5,993-12,143 rekonstrueerimise projekti kohta saab ettepanekuid saata kuni 7.04.2017 aadressile sindi@sindi.ee

Riigitee nr 59 projekti seletuskiri ja asendiplaanid:

Riigitee nr 59 seletuskiri

AP-1 Asendiplaan PK 65+44 - 69+00

AP-2 Asendiplaan PK 69+00 - 73+00

AP-3 Asendiplaan PK 73+00 - 76+50

AP-4 Asendiplaan PK 76+50 - 80+00

AP-5 Asendiplaan PK 80+00 - 84+00

AP-6 Asendiplaan PK 84+00 - 87+50

AP-7 Asendiplaan PK 87+50 - 95+50

AP-8 Asendiplaan PK 95+50 - 103+00

AP-9 Asendiplaan PK 103+00 - 111+00

AP-10 Asendiplaan PK 109+00 - 116+50

AP-11 Asendiplaan PK 116+50 - 122+38

 

 

 


Eelinfo

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 4142
Pindala: 5,01 km² km²
Koole: 1