Teated

« Tagasi

Raho Forell detailplaneeringu avalik väljapanek

Sindi Linnavalitsus teatab, et algatas 03.02.2015 korraldusega nr 41 Raho Forell detailplaneeringu.
Planeeringuala hõlmab Sindi linnas Kalamaja tee 1 ja 3 katastriüksust (katastritunnused 7401:001:0091; 74101:001:0089)
Planeeringu eesmärgiks on välja selgitada tehnilised ja keskkonnaalased võimalused ja vastuolud planeeritaval maa-alal kalaseirehoone püstitamiseks, et sellega võimaldada õiguspärastada Kalamaja tee 1 katastriüksusele juba püstitatud hoone ning peasissekäigu juurde ühe uue laohoone püstitamise võimaluse. Teostada kahe katastriüksuse vahelise piiri korrektuur selliselt, et kogu õiguspärastatav hoone paikneks ainult Kalamaja tee 1 katastriüksusel.
Planeeringust huvitatud isik on kinnistute Kalamaja tee 1 ja 3 omanik OÜ Raho.
Planeeringu koostaja on OÜ Koduart, arhitekt Tiiu Linnas.
Linnavalitsus korraldab eelpoolnimetatud planeeringulahenduse avaliku väljapaneku 17. aprillist kuni 1. maini 2017  Sindi Linnavalitsuses, Pärnu mnt 12, teise korruse fuajees. Planeeringuga saab tutvuda tööpäevadel 8.30 – 16.00 (esmaspäeval kuni 17.30 ja reedel kuni 14.30, lõuna on 12.00 – 12.30)

 

Korraldus nr 108 28.03.2017
Raho Forell detailplaneering
Raho Forell detailplaneeringu seletuskiri 


Eelinfo

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 4142
Pindala: 5,01 km² km²
Koole: 1