Teated

« Tagasi

Detailplaneeringu „Karja tn 24 jagamine“ avaliku arutelu korraldamine

Sindi Linnavalitsus algatas 6. aprillil 2015 korraldusega nr 104 „Karja tn 24 jagamine" detailplaneeringu.
Planeeringu avalik väljapanek toimus 29.12.2016 kuni 13.01.2017.
Väljapaneku kestel laekus 1 kirjalik täiendusettepanek. Kiri on registreeritud Sindi linna dokumendihalduses Amphora (nr 8-1.1/1584-17)
Planeeringu avalik arutelu toimub 10.02.2017 kell 10.00 Sindi linnavalitsuses Pärnu mnt 12, II korrusel, ehitusinseneri kabinetis. Lisainformatsioon  445 1886 arvid.arroval@sindi.ee.

Eelinfo

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 4142
Pindala: 5,01 km² km²
Koole: 1