Surma registreerimine

23.05.14
Surma registreerimiseks avalduse võib esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele või maavalitsusele seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates. Avaldus tuleb esitada perekonnaseisuasutuses isiklikult kohale tulles.Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Surma registreerimise avalduse võib esitada surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Surma registreerimisel tuleb esitada: Võimalusel tuleb esitada surnu abielu tõendav dokument.
Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka teisi surmaregistreerimiseks vajaminevaid dokumente. Surma tõendamiseks väljastatakse avaldajale surmatõend.

 

Rohkem informatsiooni:
Siseministeerium


Sindi kalmistud

Matmine, matuste korraldamine:
Kalmistuvaht Leiu Tünder
Kontakti saab võtta teisipäevast laupäevani tel 5309 3902 
Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM