Struktuur

Sindi Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis:

 

 

struktuuriüksuse/

ameti-või töökoha nimetus              kohtade arv   teenistuja liik

 

1. Linnavalitsus

1.1. linnapea                                       1                                 juht

 

1.2 Linnakantselei

1.2.1 linnasekretär                              1                                 A

1.2.2 sekretär                                       1                                 T

1.2.3 teabespetsialist                          1                                 A                               

 

1.3 Rahandusteenistus

1.3.1 finantsjuht-pearaamatupidaja   1                                 A

1.3.2 vanemraamatupidaja                  1                                 T

1.3.3 raamatupidaja-kassapidaja       1                                 T

 

1.4 Sotsiaalteenistus

1.4.1 sotsiaalnõunik                             1                                 A

1.4.2 lastekaitsespetsialist                  1                                 A

1.4.3 sotsiaaltöö assistent                   1                                 A

 

1.5 Linnamajandusteenistus

1.5.1 abilinnapea- palgaline

valitsusliige                                          1                                 juht

1.5.2 maakorraldaja                           1                                 A

1.5.3 ehitusinsener                             1                                 A

1.5.4 linnaaednik                                1                                 A

1.5.5 kalmistuvaht                               1                                 T

1.5.6 koristaja                                      1                                 T

 

1.6 Humanitaarteenistus

1.6.1 haridus- ja kultuurinõunik         1                                 A

 

TÄHISED: A- ametnik (nimetatud ametisse avaliku teenistuse seaduse alusel);

                   T- töötaja (võetud tööle töölepingu seaduse alusel);

                   juht- isik, kelle tööd reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ning kes on                  volikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud.