Projekteerimistingimused

-----------------------------------------------------------------------------------------

Korraldus nr 319, Metsa tn 2

Lisa 1. Projekteerimistingimused Metsa tn 2

------------------------------------------------------------------------------------------

Korraldus nr 320, Metsa tn 4

Lisa 1. Projekteerimistingimused Metsa tn 4

------------------------------------------------------------------------------------------

Korraldus nr 276, Mureli tn 36

Lisa 1. Projekteerimistingimused Mureli tn 36

Lisa 2. Asendiskeem, Mureli tn 36

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Korraldus nr 344, Kalamaja tee 4

Lisa 1. Projekteerimistingimused, Kalamaja tee 4

Lisa 2, Asendiskeem, Kalamaja tee 4