Palgaandmed

5.05.15

Kuni 31.03.2013 kehtinud korruptsioonivastane seadus kohustas avalikustama ametiisikute eelmise aasta palkasid asutuse koduleheküljel. Alates 01.04.2013 kehtiva korruptsioonivastase seaduse kohaselt puudub asutustel kohustus avalikustada ametiisikute eelmise aasta palgaandmeid, st palgaandmete avalikustamiseks ei ole seaduslikku alust. Küll aga on alates 01.04.2013 jõustunud avaliku teenistuse seaduse § 65 ja § 119 lõike 1 kohaselt kohustus avalikustada ametniku põhipalk kuni 2015. aastani ametiasutuse veebilehel.

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

 

Sindi Linnavolikogu ja Sindi Linnavalitsuse liikmete poolt esitatud majanduslike huvide deklaratsioonid:

Vormid ja selgituse täitmise  kohta leiate Riigikogu kodulehelt

Sindi Linnavalitsuse teenistujate palgajuhend

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM