7.05.15

"Sindi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025".

Sindi Linnavalitsus on välja kuulutanud lihtmenetlusega hanke „Sindi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025". Sindi linna soojusmajanduse arengukava eesmärk  on määratleda kaugküttevõrgu arenguvisioon ja -suunad soojusenergia tootmisel, jagamisel ja kasutamisel. Tagada läbi planeeritud tegevuste soojusenergia varustuskindlus majanduslikult mõistliku ja vastuvõetava hinnaga. Arengukavas käsitletav ajavahemik on 2015-2025.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt  19. veebruar 2015. a kell 10.00 omakäeliselt allkirjastatud dokumendina, mis on sisse skaneeritud ja PDF-formaadis, või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: sindi@sindi.ee; esitada tähitult posti teel või käsipostiga linnavalitsuse sekretärile.

Lihthange viiakse läbi vastavalt kehtivatele seadustele ja lisatud hankedokumendile, millega saab tutvuda siin: „Sindi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025".

Kaugküttepiirkonna määramine (Sindi Linnavaolikogu määrus 21.10.2004 nr 32)

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM