Koha-aadresside korrastamine

26.04.16

Sindi Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku määrata nimed kahele teelõigule

Sindi Linnavalitsus annab teada, et linnavalitsus on algatanud kohanimede määramise ning  ettevalmistatud eelnõudega tehakse volikogule ettepanek muuta Raba tänava ruumikuju pikendades olemasolevat Raba tänavat üle Paide maantee kuni Paikuse valla piirini. Paide maantee ja Paikuse valla piirini asuv teelõik eksisteerib looduses 1960. aastast.
Raba tänava ruumikuju muutmisega ümberadresseerimist ei toimu.
1980ndate aastate „Linnuriigi" detailplaneeringu alusel olid määratud tänavate kohanimed Vindi, Vuti, Peoleo, Pistriku ja Pääsukese puiestee. Nimetatud tänavad on välja ehitamata.  Kohanimeseaduse § 7 lõike 3 alusel teeb linnavalitsus ettepaneku muuta planeeringuga määratud Vindi tänava ruumikuju ja asukoht ning määrata Vindi tänava kohanimi looduses eksisteerivale liikluspinnale, mis asub Kuldnoka tänava  – Lõokese tänava - Kotka puiestee vahelisel lõigul.

Uute tänavanime määramisega hoonete ümberadresseerimist ei toimu ning linnavalitsus kannab tänavasiltide valmistamise ja paigaldamise kulud.
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teavitatakse avalikkust käesolevast kohanime määramise eelnõust.

Eelnõu kohanime määramine: Eeslnõu (Raba tn) Seletuskiri
Eelnõu kohanime määramin:  Eelnõu (Vindi tn)  Seletuskiri

Kavandatavate tänavate ruumikujude paiknemine vastavalt skeemidele:
Raba tn
Vindi tn

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sindi Linnavalitsus teeb ettepaneku määrata kolm uut kohanime

Sindi Linnavalitsus annab teada, et linnavalitsus on algatanud kohanimede määramise ning  ettevalmistatud eelnõudega tehakse volikogule ettepanek Kooli ja Jaama tänava vahel asuvale liikluspinnale määrata nimeks Jaama põik, endise raudteehoone (Paide mnt 1) ja Lastepargi (katastritunnus 74101:001:0312) maaüksuse vahel asuvale väljakule määrata nimeks Noorte väljak ja Paide maantee ääres asuvale rohealale, mis piirneb Ringi tn 1a, Ringi tn 3 ja Ringi tn 5 maaüksustega, määrata nimeks Jaama park.

Uute tänavanime määramisega hoonete ümberadresseerimist ei toimu ning linnavalitsus kannab tänavasiltide valmistamise ja paigaldamise kulud.
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teavitatakse avalikkust käesolevast kohanime määramise eelnõust.

Eelnõu kohanimede määramine

Kavandatavate maaüksuste  ruumikujude paiknemine vastavalt skeemidele:

Jaama põik
Noorte väljak
Jaama park

 

 

 

Kohanime määramise kord

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM