Jäätmemajandus Sindi linnas

9.10.17

Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021

Korraldatud jäätmevedu Sindi linnas

Ragn-Sells AS on osutanud teenust korraldatud jäätmeveo alusel alates 01.03.2013 ühiselt nii Sindi linnas kui Tahkuranna, Paikuse, Tori ja Surju vallas. Omavalitsuste ja Ragn-Sellsi vahel sõlmitud kokkuleppel pikeneb korraldatud jäätmeveo leping veel kahe aasta võrra, st kuni 28.02.2018.

Mõned meeldetuletused seoses jäätmeveoga

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed. Minimaalseks jäätmemahutiks loetakse 80 liitrist konteinerit. Minimaalne tühjendussagedus on Sindi linnas vähemalt iga 4 nädala tagant. Lubatud teenindusaeg kellaajaliselt on 7.00 – 22.00. Palume konteiner välja tuua Vedajale nähtavasse ja kättesaadavasse kohta hiljemalt tühjenduspäeva hommikul kella 7.00-ks.

Kuidas tühjenduspäeva meeles pidada

Graafikute info leiate Ragn-Sellsi iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus . Iga järgmist tühjenduspäeva on võimalik ka ise välja arvutada, võttes arvesse selle, et tühjendus on alati ühel kindlal nädalapäeval. Näiteks tühjendus toimub 29.02.2016 ja tühjendussagedus on 28 päevase intervalliga (iga nelja nädala tagant), siis järgmine tühjendus toimub 28.03.2016.

Kliendid, kes on Ragn-Sellsile edastanud oma e-aadressi, saadetakse automaatselt üks kord aastas (üldjuhul novembri lõpus) iga järgneva aasta kohta graafik. Tavapostiga graafikut saadetakse välja ainult jäätmevaldaja tellimuse alusel, kuna see on tasuline teenus.

Telli tühjenduspäeva meeldetuletus e-posti

Eraklientidele saadetakse e-posti kaks päeva enne graafikujärgset tühjendust tühjenduspäeva meeletuletusi (eelduseks, et Vedajale on edastatud e-posti aadress ja isikukood). Kui Teil ei ole veel sellist meeldetuletust, siis saate selle tellida Ragn-Sellsi klienditeeninduse kaudu.

Kui jäätmeid tekib rohkem kui konteinerisse mahub

Mõnikord tekib rohkem jäätmeid, kui konteinerisse mahub või siis tekib olukord, kus on vaja lisaks graafikujärgsele tühjendusele lisatühjendust. Nii konteineriväliste pakendatud jäätmete äravedu kui ka graafikuvälist tühjendust osutab Vedaja ainult kliendipoolse tellimuse alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Mis on tühisõit

Juhul, kui konteineri tühjendamist ei toimu seetõttu, et konteinerit pole tühjenduspäeval väljas Vedajale nähtavas ja kättesaadavas kohas, konteinerile puudub juurdepääs (näiteks talvisel ajal ei ole lund konteineri eest ära lükatud) või on konteineris mittevastavad jäätmed (näiteks ohtlikud jäätmed), on vedajal õigus nõuda nn tühisõidu eest teenustasu suuruses, millist ta võiks nõuda konteineri tegeliku tühjenduse korral. Tühisõit fikseeritakse fotoga.

Nõuded kogumisvahendile

Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid, mis peavad olema kompaktsed, terved ja korralikult suletavad. Konteinerid peavad olema tühjenduspäeval jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega alusel, millele on tagatud jäätmeveoki ligipääs.

Arved

Teostatud teenuse (ka tühisõit) eest saadetakse kliendile arve hiljemalt teeninduskuule järgneva kuu 5.kuupäevaks. Maksetähtaeg on arvete tasumisel 14 päeva. Võlgnevuse korral on Vedajal õigus vedu peatada, ning võlgnevuse tasumise korral kohustus vedu taasalustada.

Ragn-Sellsi klienditugi 15155 töötab E-R 8.00-17.00. Välismaalt või üle Eesti helistades kasutage numbrit +372 6060 439, nendele kõnedele kehtib teie telefonioperaatori teenustasu. Kõik küsimused on oodatud e-posti aadressile info@ragnsells.ee. Tellimused palume saata tellimus@ragnsells.com.
Kiireim viis info samiseks on kasutada kodulehte (www.ragnsells.ee) või iseteenindust. Iseteenindusest, kodulehelt ja e-poest laekunud tellimustele vastame eelisjärjekorras.

-------------------------------------------------------------------------------

Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ja Sindi linna jäätmekava 2016-2021 eelnõu avalikustamisest

Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021 eelnõu on avalikustamiseks välja pandud Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse vallamajas ning Sindi Linnavalitsuses  21.12 - 18.01.2016.

Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada Tori Vallavalitsusele kirjalikult aadressile Selja mnt 2, Tori, 86801 või e-kirjaga aadressile arendusnonik@torivald.ee kuni 18.01.2016.

Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016 - 2021 eelnõu avalik arutelu toimub 21.01.2016:

·         kell 16.30 Tori vallamaja volikogu saalis.

·         kell 16.30 Tahkuranna vallamajas

·         kell 16.30 Surju vallamajas

·         kell 16.30 Paikuse vallamajas

·         kell 16.30 Sindi Linnavalitsuse saalis

Eelnõu leiad siit: http://sindi.kovtp.ee/jaatmemajandus

ja siit: https://www.torivald.ee/jaatmemajandus

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärad:

Korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärad kehtestab Sindi Linnavolikogu segaolmejäätmete kohta.

Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärad (koos käibemaksuga) on Sindi linna haldusterritooriumil järgmised:

Kogumismahuti maht

Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäär EUR/tühjenduskord

Segaolmejäätmed

 

kuni 80 l

1,65

kuni 140 l

2,87

kuni 240 l

4,98

kuni 370 l

7,61

kuni 600 l

12,34

kuni 800 l

16,45

kuni 1,5 m3

30,84

kuni 2,5 m3

51,40

kuni 4,5 m3

92,52

 

Jäätmeveo teenustasu piirmäär ei sisalda kogumismahuti üürimaksumust.

Teadmiseks:
Sindi Kommunaali hoovi (Pärnu mnt 24, juurdepääs mööda Tööstuse tänavat) saab viia VANAREHVE, mis on kasutuna seisma jäänud peale rehvivahetust.
VANAREHVE võetakse vastu reedeti kella 10-16. Kontakt mobiiltelefonil 56485375
Sindi Linnavalitsus on sõlminud koostöölepingu MTÜ- ga Eesti Rehviliit Sindi linna territooriumilt vanarehvide kogumise korraldamiseks ja taaskasutusse suunamiseks.
Täpsem info http://www.rehviliit.ee/web2/

SUURJÄÄTMED ( jäätmed, mis mõõtmete tõttu prügikonteineri ei mahu) saab mugavalt ära anda kodust, tellides teenuse AS-ilt Ragn-Sells. Käesoleval jäätmeveoperioodil (kuni 29.02.2016) maksab suurjäätmete äraandmine 1 eurosent mᶾ eest. Täpsem info 15155

 

 

 

Vaata ka: www.lõke.ee

                  http://www.envir.ee/ahi/

                  Tarbi toitu targalt

 

 

 

www.paikre.ee

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM