Sindi Linnavalitsuse hanked

29.08.17

Sindi linnavalitsus kuulutas välja hanke Sindi Seltsimaja siseruumide renoveerimisprojekti koostamiseks

Hanke eesmärgiks on Sindi linnas Pärnu maantee 44 asuva seltsimaja suure saali renoveerimine (119), endisesse kinoaparatuuri ruumi (118, 116) väikese köögiruumi sisustamine, mis võimaldaks teenindada catering toitlustamist, elektrikilbiruumi (135)võimaliku laoruumina kasutuselevõttu, lava kõrvalruumide (134,136) korrastamist, ruumist 207 jätku projekteerimist katusealusesse, rõdu renoveerimist, ruumi 208 korrastamist prooviruumiks, pööningu mõõdistamist ventilatsiooniseadmete projekteerimiseks suure saali vajadusteks ja ruumi projekteerimiseks raamatukogu (202) kohale. Võimalusel projekteerida ruum ruumide 135a.136,134,133,133 kohale. Lahendada elektrivarustus, valgustus, ka lava ja helitehnika vajadused. Koostada tööde taotluseelarve. Projekt peab vastama päästeameti ja tervisekaitseameti nõuetele ja vajalik nende kooskõlastus.
Hange ei ole jaotatud osadeks, kogu pakett tellitakse ühelt pakkujalt.
Pakkumuse või taotluse esitamise aeg on 14.09.2017 kell 11:00.

Hankedokumentidega saab tutvuda siin:

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190620

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sindi Linnavalitsus kuulutas välja hanke Sindi sauna esise platsi rekonstrueerimiseks

Hanke objektiks on Sindi linnas sauna esisel platsil ca 250 m2 kõnniteeplaatide ja äärekivide eemaldamine, aluse ehitus, uue kõnnitee äärekivi paigaldus ja platsi unikiviga katmine.
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt, e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 18.august kell 10.00
Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register/hange/177314
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sindi Linnavalitsus kuulutas välja hanke kergliiklusteede projekteerija leidmiseks.

Hanke eesmärgiks on Sindi linnas ca 3,5 km uute kergliiklusteede põhiprojektide ning ca 2,4 km kergliiklusteede renoveerimisprojektide koostamine, koos töömahtude loeteluga, ehitusmaksumuse, hoolduskulude eeldatava suuruse määramisega koos ehituslubade hankimisega Uute kergliiklusteede projektid on jaotatud järgnevateks osadeks:  Paide mnt ääres Pärnu mnt ja Väike-Põllu tn vahel, Kirikupark, Pärnu mnt Tööstuse tn ja Hariduse tn vahel, Silla tn,Tööstuse tn, Ringi tn Tööstuse tn ja Jaama tn vahel, Paide mnt Hariduse tn ja Paide mnt 1vahel koos Ringi tn – Paide mnt lõiguga, Paide mnt – Kesktänav – Mänguvälja tn, Pikk tn – Paide mnt äär, Kooli tn lõik Pärnu mnt – Karja Põik tänava vahel, kokku 10 projekti.

Renoveeritavad kergliiklusteed jaotuvad järgnevalt: Pärnu mnt ääres Pärnu mnt 21a – Jaama tänav (osaliselt ka Kirikupargis), Kooli tn lõik Pärnu mnt - Jaama tn, Pärnu mnt lõik Tööstuse tn - Hariduse tn koos Hariduse tänavaga (Pärnu mnt-Paide mnt+kooliesine kolmnurk), Pärnu mnt lõik Kalamaja – Tööstuse, Wöhrmanni puiestee, Pärnu mnt lõik Jõe-Põhja, Pioneeride pst koos Lastepargiga

Hange ei ole jaotatud osadeks, kogu pakett tellitakse ühelt pakkujalt.

Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris aadressilhttps://riigihanked.riik.ee/register/hange/175279
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sindi Linnavalitsus kuulutas välja hanke Tihase mänguväljaku atraktsioonide soetamiseks ja paigaldamiseks

Sindi Linnavalitsus on väljakuulutanud välja lihthanke „Tihase mänguväljaku atraktsioonide ost", mille eesmärgiks on osta ja paigaldada Tihase tn 9 krundile mänguväljaku vahendid: istepingid 2 tk, mängulinnak, karusell, vedrukiik, pesakiik, jalgrattahoidik, prügikastid 2 tk.
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt, e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 20. juuniks 2016. kell 11.00
Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete keskkonnas aadressilhttps://riigihanked.riik.ee/register/hange/175561

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sindi Linnvalitsus kuulutas välja hanke Sindi Lasteaia elektritoitel katla ostmiseks ja paigaldamiseks

Sindi Linnavalitsus korraldab lihthanke „Sindi Lasteaiale katla ost" mille eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega osta ja paigaldada Sindis Kooli tn 2 lasteaeda 150 liitrise netomahutavusega elektritoitel katel koos põrandatrapiga.
Paigaldus teostatakse 2016. aasta juuli teisel poolel ehk 29 või 30 nädalal.
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt, e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt: 19. mai 2016. kell 11.00

Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/174196

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sindi Linnvalitsus kuulutab välja hanke väliujulas rannavalve teenuse pakkuja leidmiseks

Rannavalve teenuse eesmärgiks on tagada avalikus supluskohas (väliujula) kas komplekselt või eraldi operatiivne vetelpääste korraldus, vältimatu meditsiinilise esmaabi osutamine, samuti turvalisuse ja korra tagamine supelrannas.

Pakkumused tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Sindi rannavalve" hiljemalt 17.05.2016.a. kella 14.00-ks  Sindi linnavalitsuse sekretärile, aadressil Pärnu mnt 12, 86705 Sindi.

Hankedokumendid:

„Sindi linnas, Supluse tn 3 asuvas väliujulas rannavalve teenus 2016" hankedokumendid

Rannavalve lähteülesanne

Rannavalve hinnaesildis

Leping

Sindi Linnavalitsuse korraldus 06.05.2016 nr 160

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kergliiklusteede projekteerimine

Sindi Linnavalitsus kuulutas välja hanke kergliiklusteede projekteerija leidmiseks.
Hanke eesmärgiks on Sindi linnas ca 3,5 km uute kergliiklusteede põhiprojektide ning ca 2,4 km kergliiklusteede renoveerimisprojektide koostamine, koos töömahtude loeteluga, ehitusmaksumuse, hoolduskulude eeldatava suuruse määramisega koos ehituslubade hankimisega Uute kergliiklusteede projektid on jaotatud järgnevateks osadeks:  Paide mnt ääres Pärnu mnt ja Väike-Põllu tn vahel, Kirikupark, Pärnu mnt Tööstuse tn ja Hariduse tn vahel, Silla tn,Tööstuse tn, Ringi tn Tööstuse tn ja Jaama tn vahel, Paide mnt Hariduse tn ja Paide mnt 1vahel koos Ringi tn – Paide mnt lõiguga, Paide mnt – Kesktänav – Mänguvälja tn, Pikk tn – Paide mnt äär, Kooli tn lõik Pärnu mnt – Karja Põik tänava vahel, kokku 10 projekti.
Renoveeritavad kergliiklusteed jaotuvad järgnevalt: Pärnu mnt ääres Pärnu mnt 21a – Jaama tänav (osaliselt ka Kirikupargis), Kooli tn lõik Pärnu mnt - Jaama tn, Pärnu mnt lõik Tööstuse tn - Hariduse tn koos Hariduse tänavaga (Pärnu mnt-Paide mnt+kooliesine kolmnurk), Pärnu mnt lõik Kalamaja – Tööstuse, Wöhrmani puiestee, Pärnu mnt lõik Jõe-Põhja, Pioneeride pst koos Lastepargiga
Hange ei ole jaotatud osadeks, kogu pakett tellitakse ühelt pakkujalt.

Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173254

-----------------------------------------------------------------------------------

Kooli tänava allee hooldustööd

Sindi Linnavalitsus kuulutas välja lihthanke Kooli tänava allee hooldustööde teostaja leidmiseks. Hooldustööde hulka kuulub puude raie, hoolduslõikus ja istutamine Kooli tänaval Jaama tänava- Jõe tänava vahelisel lõigul ning raiejääkide utiliserimine ning samas piirkonnas kändude likvideerimine.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.08.2015 11:00

Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris aadressilhttps://riigihanked.riik.ee/register/hange/166111

-----------------------------------------------------------------------------------

Sindi linnas Kanarbiku tänava osaline mustkatte alla viimine

Sindi Linnavalitsus kuulutas välja lihthanke „Sindi linnas Kanarbiku tänava osaline mustkatte alla viimine ", mille eesmärgiks on Sindi linnas Kanarbiku tänava Kesktänava ja Rohelise tänava vahelise lõigu mustkatte alla viimine 2x tardkivikillustikuga pindamisega, eelnevalt tõstes tänava pinda 8 cm kihise freesasfalti laotamise ja tihendamisega.
Pakkumuste esitamise aeg on 12.06.2015 kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/163918

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hange Jaama tn 1 rekonstrueerimiseks 

Sindi Linnavalitsus kuulutas välja lihthanke „Jaama tn 1 rekonstrueerimine", mille eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada hoonele drenaažisüsteem, uus trepp ja kaldtee, hoone välisseintelt eemaldada valge värv, teha krohviparandused ning värvida lubivärviga, klaasida uuesti aknad kitiga ja värvida akende välisküljed linaõlivärviga.

Pakkumuste esitamise aeg on 03.06.2015 kell 10:00

Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/163476 

---------------------------------------------------------------------

Hange ehitusgeodeetiliseks mõõdistamiseks

Sindi Linnavalitsus on algatanud lihtmenetlusega hanke Sindi linnas ehitusgeodeetilise uurimistöö teostamiseks ehituslikuks projekteerimiseks mõõtkavas 1:500
Mõõdistatav  ala asub Sindi linnas Pärnu maanteel ca 1100 meetrisel lõigul Hariduse tn kuni Pärnu mnt 13 majani. Lisatud skeem. Mõõdistuse eesmärk – koostada Pärnu mnt lõigu sõidutee rekonstrueerimise projekt.

Lähtuda juhendist Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel. (http://www.mnt.ee/failid/t2iendavad_n6uded_topo_geodeetilistele_uurimist88dele.pdf )

Olulised nõuded

  • mõõdistusala laiust 20 m tee teljest või lähimate hoonete fassaadideni,
  • Frees-projektide jaoks tehtavatel topo-geodeetilistel uurimistöödel ei tohi katendi mõõdistamisel kasutada reaalaja GPS tehnoloogiat
  • Tee ristprofiilid mõõdistatakse nii, et need iseloomustaksid tee geomeetriat. Freesprojekti koostamiseks vastavalt tellija lähteülesandele teha max 10 m sammuga ristprofiilid.
  • Kinnistu aadressiga Pärnu mnt 16 ulatuses mõõdistada tee profiil sammuga max 5 m
  • Mõõdistus kooskõlastada tehnovõrkude valdajatega.
  • Geodeetilisele alusplaanile (M 1:500, L-Est) peavad olema kantud maa-alused ja maapealsed tehnovõrgud

Tööde üleandmise tähtaeg  20. juuni 2015.

Sindi Linnavalitsus tellib tööd pakkujalt, kelle pakkumuse kogumaksumus (käibemaksukohuslastel maksumus koos käibemaksuga) on madalaim.

Pakkumused esitada e-posti aadressile sindi@sindi.ee

Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg  25. mai 2015 kell 10.00.

Kontaktisik: abilinnapea Rein Ariko (tel 445 1882, 52 23 130, rein.ariko@sindi.ee

 

 

Mõõdistusala asukoha skeem

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sindi Linnavalitsus kuulutas välja hanke Vabriku pargi hooldustööde teostaja leidmiseks

Sindi Linnvalitsus kuulutas välja lihthanke „Vabriku pargi hooldustööd". i. Vabriku pargi suurus on ca 2 hektarit, hooldustöid tehakse ca 1,3 ha suurusel ala. Hooldustööde käigus tuleb teostada puude raie, hoolduslõikus ja põõsaste istutamine Vabriku park Hooldatavate puude arv on 150. Likvideeritavate puude arv on 5. Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris  aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/163276

 

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 27.05.2015 kell 10:00

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                              

Sindi Linnvalitsus kuulutab välja hanke väliujulas rannavalve teenuse pakkuja leidmiseks

Rannavalve teenuse eesmärgiks on tagada avalikus supluskohas (väliujula) kas komplekselt või eraldi operatiivne vetelpääste korraldus, vältimatu meditsiinilise esmaabi osutamine, samuti turvalisuse ja korra tagamine supelrannas.

Pakkumused tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Sindi rannavalve" hiljemalt 19.05.2015.a. kella 14.00-ks Sindi linnavalitsuse sekretärile, aadressil Pärnu mnt 12, 86705 Sindi. Pakkumuste avamine toimub 19.05.2015.a kell 14.10 Sindi linnavalitsuse istungil. Täiendavat informatsiooni annab Sindi abilinnapea Rein Ariko tel 445 1882.

Hankedokumendid:

„Sindi linnas, Supluse tn 3 asuvas väliujulas rannavalve teenus 2015" hankedokumendid

Rannavalve lähteülesanne

Rannavalve hinnaesildis

Sindi Linnvalitsuse korraldus 06.05.2015 nr 158 

 

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM