Ettevõtlus

9.03.15

 

Majandustegevuse register (MTR)

MTR koondab ühte kohta senisest enam erinõudega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelvalveasutustele.

Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.

MTRile teate esitamist nõudvas valdkonnas tegutsevad ettevõtjad saavad seda teha infovärava eesti.ee vahendusel ja selle eest ei tule enam tasuda riigilõivu.

Kui ettevõtja esitab teate muul viisil kui teabevärava kaudu (otse haldusorganile) tuleb tasuda riigilõivu 10 € järgmiste kannete eest:

* majandustegevuseteade

* majandustegevuse üldandmete muutumise teade

* majandustegevuse jätkamise teade

 

(Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 58 lõike 1 punkt 1, 2 ja 5. Riigilõivuseadus § 345 Teate esitamine muul viisil kui ühtse kontaktpunkti kaudu.)

* Tegevusloa- ja teatamiskohustusega tegevusalad

* Lisainfo Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt

 

Majandustegevusteate esitamise tähtaeg tuleneb MsüSi üldisest üleminekutähtajast (MsüS § 76 lg 3) ja on MsüSi kohaselt 120 päeva MsüSi jõustumisest.

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM