Uudised

« Tagasi

Uut Tori valda hakkas juhtima Lauri Luur

16. novembril toimunud Are Vallamajas toimunud Tori Vallavolikogu I istungil valiti volikogu esimeheks 14 poolthäälega Enn Kuslap ja aseesimeheks samuti 14 poolthäälega Kalev Kiisk .
Enne volikogu istungit peatasid oma volitused Uue Koduvalla nimistus mandaadi saanud Lauri Luur, Priit Ruut ja Signe Rõngas. Nende asendusliikmeteks on volikogus esimeheks valitud Enn Kuslap, Vilja Alamaa ja Tõnu Sepik.
27. novembri õhtul leidis Are vallamajas Tori vallavolikogu I koosseisu 2. istung, kus valiti Tori vallavanemaks Lauri Luuri. Enne istungit peatas oma volitused valimisliidu Koduvalla Volikogu nimekirjas mandaadi saanud Jüri Puust, tema asemel asus volikokku Jaan Kägu.
Koalitsioonilepingu järgi, mille sõlmisid valimisliidud Uus Koduvald ja Koduvalla Volikogu, täidab vallavanema ametikoha valimisliit Uus Koduvald, mille esinumber oli valimistel Lauri Luur ning eilsel istungil kinnitatigi Luur 14 poolthääle ja nelja vastuhäälega vallavanemaks. Viis sedelit olid kehtetud.
Volikogu kinnitas istungil vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse struktuuri ning kinnitati ametisse vallavalitsuse liikmed. Abivallavanemateks hääletati valimisliidu Uus Koduvald nimekirjas mandaadi saanud ja enne esimest volikogu istungit oma volitused peatanud Priit Ruut (sotsiaalvaldkond) ja Signe Rõngas (arengu ja planeerimise valdkond). Kultuuri, hariduse ja spordi valdkonna abivallavanemaks kinnitati senine Tori lasteaia direktor Jana Malõh, kelle kandidatuuri seadis üles valimisliit Koduvalla Volikogu.
Vallavalitsuse liikmeteks nimetati Jüri Puust (Koduvalla Volikogu), kelle pädevusse jääb majandus. Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati veel Raigo Paulberg (Uus Koduvald) ja Kaie Toobal (Koduvalla Volikogu).
Istungi päevakorras oli ka volikogu alatiste komisjonide moodustamine ja komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine. Haridus- ja noorsookomisjoni esimeheks valiti Kandela Õun (Uus Koduvald) ja aseesimeheks Mihkel Kalamees (EKRE). Sotsiaalkomisjoni hakkab juhtima Gerli mets (Uus Koduvald) , komisjoni aseesimeheks sai Kaire Kangur (Keskerakond). Majanduskomisjoni esimeheks kinnitati Jaan Kägu (Koduvalla Volikogu) ja aseesimeheks Andres Mõis (Loogiline Pärnumaa). Arengu ja planeeringu komisjoni juhib Elis Vahemets (Uus Koduvald), aseesimeheks valiti Margo Põbo (Loogiline Pärnumaa).
Keskkonnakomisjoni esimeheks kinnitati volikogu aseesimees Kalev Kiisk (Koduvalla Volikogu) ja aseesimeheks Toomas Kandima (Keskerakond). Kultuurikomisjoni esimeheks valiti Mart Ruumet (Koduvalla Volikogu) ja aseesimeheks Ants Lopsik (Keskerakond).
Veel nimetati istungil esindajad ja nende asendajad Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) üldkoosolekule. Tori valda hakkavad POLis esindama volikogu esimees Enn Kuslap ja vallavanem Lauri Luur. Enn Kuslapi asendajaks kinnitati volikogu aseesimees Kalev Kiisk ja vallavanemat hakkab vajadusel POLi üldkoosolekul asendama vallavalitsus liikmeks valitud Jüri Puust.