Uudised

« Tagasi

Ülevaade 21. novembri 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• eraldada novembris 2017 toimetulekutoetust ühtekokku summas 2060,18 eurot.
• täiendada Sindi Linnavalitsuse 07. novembri 2017 korraldust nr 425 „Nõusoleku andmine linnavara koormamiseks (Jõe tänav, Vee tänav, Ringi tänav L4, Pärnu maantee L3) punkti 2 järgneva lausega: „Isikliku kasutusõiguse andjal, Sindi linnal on õigus süvendada kraave, mis asuvad isikliku kasutusõigusega koormatud alal (kaabli kaitse vöönd), mehhanismidega."