Uudised

« Tagasi

Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Mulgimaa Arenduskoda on käivitanud koostööprojekti piirkonna ühiseks tootearenduseks ja turunduseks

Head ettevõtjad!

Koostöös kolme Leader tegevusgrupiga – Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Mulgimaa Arenduskoda, oleme käivitanud koostööprojekti piirkonna ühiseks tootearenduseks ja turunduseks.

Projekti kestus on ca 3 aastat, mille jooksul on juba toimunud õppereisid 3 osaleva piirkonna ettevõtjatega tutvumiseks, käisime külas ka naabritel lätlastel. Ettevõtjad saavad osaleda tootearenduskoolitustel ja praktilistel turismiturunduskoolitustel. Koostöös arendame välja uued marsruudid piirkonnas, kus põhirõhk võiks olla kohalikul inimesel, kohalikul toidul, kohalikul elul. Lisaks arendame välja elektroonilise kanali loodud marsruutide müümiseks, et lihtsustada külastajale oma teekonna planeerimist ja organiseerimist.

Järgmise tegevusena ongi plaanis sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused.

Koolituste eesmärk on õppida mõistma seminari-, loodus-, pere-, huvi- ja sündmusturisti/-külalise ootusi, soove ja vajadusi  ning kasutades klienditeekonna mudelit ja teenuse disaini printsiipe disainida neile sobilikud tooted ja teenused. Lisaks õpitakse koostama disainitud toodetele ja teenustele sobilikku turundusmeetmestikku ning  seda praktiliselt ellu rakendama. Koolituse kolmas fookus on ühistoodete ja -marsruutide arendamisel, et suurendada piirkonna atraktiivsust ja tootepakkumist.

Koolituste sihtrühm: Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Mulgimaa Arenduskoja piirkonna turismi- ja vaba aja teenuseid pakkuvad ettevõtjad ja nende töötajad. Samuti tootmisettevõtted, kes on huvitatud külastajate vastuvõtmisest ning sihtkohtade arendajad.

Oodatav tulemus: koolitustel osalevad ettevõtjad ja sihtkoha arendajad laiendavad oma silmaringi ja oskavad näha uusi tootearendus- ja turundusvõimalusi. Lisaks oskavad nad professionaalsemalt koostada hinnapakkumisi, kasutada erinevaid turunduslikke töövahendeid ja luua piirkonda tutvustavaid ühistooteid ja -marsruute. Koolituste lisaväärtusena areneb ettevõtjate võrgustik antud kolmes piirkonnas ja piirkonnaüleselt.

Koolitustsükli maht on 5 päeva ehk 30 akadeemilist tundi.  Rühma suurus 35 inimest.

Olete oodatud osalema kõigil 5 päeval, aga võib osaleda ka ainult mõnel päeval. Koolituste programm on järgmine:

1.       01.12.17 kell 10.00-16.00  Kliendirühmad, nende ootuste-soovide ja vajaduste kaardistamine ja analüüsimine. Koolitajad Heli Müristaja ja Agita Livina (Vidzeme Rakenduskõrgkool)

Toimumiskoht: Vanaõue Puhkekeskus (Vihi küla, Suure-Jaani vald, Viljandimaa)

2.       07.12.17 kell 10.00-16.00 Sotsiaalmeedia kasutamine edenduses ja turunduses. Koolitaja Marko Saue

Toimumiskoht: Viljandimaal (täpne toimumiskoht selgub hiljem)

3.       11.12.17 kell 10.00-16.00 Turundusmeetmestik praktikas. Koolitaja Kadi Elmeste

Toimumiskoht: Kilingi-Nõmme Klubi (Pärnu 73, Kilingi-Nõmme, Pärnumaa)

4.       jaanuar 2018  kell 10.00-16.00 Pildi- ja videotöötlus; lihtsama trükise kujundamine. Koolitaja Maarja Pajusalu

Täpne kuupäev ja toimumiskoht selguvad hiljem

5.       jaanuar 2018 kell 10.00-16.00 Ühistoodete, sh tasulised paketid ja tasuta marsruudid, kujundamine valitud sihtrühmadele. Koolitaja Heli Müristaja

Täpne kuupäev ja toimumiskoht selguvad hiljem

Palun koolitustele registreeruda siin: https://goo.gl/forms/47BsPvrCB4J8S93D3

Koolituskohtade arv on piiratud, seega palume huvilistel kiiresti registreerumisvorm täita! Registreerumine kuni 24.11.2017

NB! Koolitus on osalejatele tasuta. Projekti rahastab Leader-programm ning vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele  (EÜ) 1407/2103 on antav toetus vähese tähtsusega abi koolitusel osalejatele.

Parimate soovidega,

Ave Lääne

Projektijuht

Pärnu Külastuskeskus

Sihtasutus Pärnumaa Turism