Teated

« Tagasi

Sindi Linnvalitsus kuulutas välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks

Sindi Linnvalitsus kuulutas välja konkursi  lastekaitsespetsialisti ajutise ametikoha täitmiseks (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja).

Tööülesanded:
• lastega perede nõustamine nende õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest, abi osutamine konkreetsete probleemide lahendamisel;
• juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine;
• vanemliku hoolitsuseta ja väärkoheldud lastele abimeetmete korraldamine;
• ennetustegevus ja koostöö haridus-, tervishoiu- ja hoolekandeasutustega ning ühiskondlike organisatsioonidega.
Nõuded kandidaadile:
• sotsiaaltööalane kõrgharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesk tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus;
• suhtlemise- ja väljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
• otsustus-, vastutus- ja organiseerimisvõime;
• võime töötada ka pingeolukordades;
• täpsus ja korrektsus.
  Kasuks tuleb:
• inglis keele oskus;
• kohaliku omavalitsuse ametiasutuses lastekaitse spetsialistina töötamise kogemus;
• ametikohal vajalike õigusaktide tundmine;
• ametikohal vajalike andmekogude kasutamise oskus;
• B-kategooria juhilubade omamine.
Omalt poolt pakume:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• arenemise- ja koolitusvõimalusi;
• asjatundlikku ja meeldivat töökollektiivi;
• 35 kalendripäeva puhkust.
Palk: 986 eurot
Tööle asumise aeg: Kindlal kuupäeval : 30.10.2017
Kontaktisiku nimi: Birgit Kuusk
Kontaktisiku eposti aadress: sindi@sindi.ee
Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale  kandideerijal  palume  esitada:
Avaldus; CV; haridust tõendava dokumendi koopia; isikut tõendava dokumendi koopia; motivatsioonikiri; kandideerija poolt vajalikuks peetavad muud dokumendid
Kandidaatidel esitada nõutavad dokumendid hiljemalt 22. septembriks 2017 Sindi linnavalitsusse aadressil Pärnu mnt 12, Sindi 86705 või sindi@sindi.ee märgusõnaga "lastekaitsespetsialist".
Täiendav info telefonil 445 1881 või 445 1883

Konkursi täpsemate tingimustega saab tutvuda avaliku teenistuse veebilehel

Eelinfo

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 4142
Pindala: 5,01 km² km²
Koole: 1