Teated

« Tagasi

Pensionäride ühekordsest sotsiaaltoetusest

Linnavalitsus võtab pensionäridelt vastu avaldusi ühekordse sotsiaaltoetuse väljamaksmiseks alates 1. juulis 2017 kuni 30. sptembrini 2017

Vastavalt Sindi Linnavolikogu määrusele „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord" on Sindi linna sellel aastal mitte tulu teeninud pensionäridel õigus taotleda ühekordset sotsiaaltoetust.

Pensionäridele makstavat ühekordset sotsiaaltoetust on õigus saada järgmistel riikliku pensionikindlustuse registrisse kantud isikutel: vanaduspensioni -, täisealisel töövõimetuspensioni - ja rahvapensioni saajal. Toetuse saaja peab olema rahvastikuregistri andmetel Sindi linna elanik ning vastav registrikanne peab olema tehtud enne toetuse taotluse esitamisele eelnenud aasta 1. jaanuari. Samuti ei tohi taotleja olla saanud toetuse taotluse esitamise aastal maksustatavat tulu.

Pensionäride ühekordse sotsiaaltoetuse vormikohane kirjalik taotlus tuleb esitada linnavalitsuse sotsiaalnõunikule.

Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

· koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist.

· alla 65-aastasel isikul koopia riiklikust pensionitunnistusest.

Taotlusi võetakse vastu Sindi Linnavalitsuse tööaegadel 1. juulist kuni 30. septembrini 2017.

Hilisemaid avaldusi vastu ei võeta!


Eelinfo

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 4142
Pindala: 5,01 km² km²
Koole: 1