Teated

« Tagasi

Supluse tn 1 detailplaneeringu kehtestamine

Sindi Linnavalitsus algatas 20. märts 2007 korraldusega nr 74 Supluse tn 1 (katastri tunnus 74101:001:0125) detailplaneeringu.  Planeeritav ala asub Sindi linnas, Pärnu jõe ääres vana raudteesilla vahetus läheduses. Planeeritava kinnistu pindala on ca 7 ha.
10 aasta pikkuse menetluse jooksul on planeeringule tehtud mitmeid arutelusid, lahendatud erinevate küsimuste püstitusi ja tänaseks on valminud planeering mille tinglikud võimsusnäitajad on järgmised:
1. Üksikelamukrundid   37 tk  krundi suurused ca 1000 – 1600 m2
2. Ridaelamukrundid     2 tk  üks 4 ja teine 5 sektsiooniga
3. Ärimaakrundid Pärnu mnt äärses osas  2 TK  üks ca 2700 ja teine ca 5000 m2
4. Üldmaakrunt avalikule mänguväljakule 1 tk  ca 1100 m2
5. Transpordimaa krundid tänavatele 3 tk  kokku ca 10 000 m2
 
Planeeringu koostaja on:   Kai Keel, Kuressaare Kommunaalprojekt.
Planeeringust huvitatud isik on:  Logi-F AS keda esindab Margus Olgert

Linnavalitsus korraldas eelpoolnimetatud planeeringulahenduse tutvustamiseks avaliku väljapaneku 25.09.2017 – 16.10.2017.  Avalikustamise käigus ei laekunud linnavalitsusele ühtegi täiendus- ega parandusettepanekut ega esitatud ühtegi vastuväidet.
15. novembril 2017 kehtestas Sindi Linnavalitsus korraldusega nr 429 Supluse tn 1 detailplaneeringu.

 

Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin!


Eelinfo

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 4142
Pindala: 5,01 km² km²
Koole: 1