Teated

« Tagasi

Raho Forell detailplaneeringu kehtestamine

Sindi Linnavalitsus algatas 03.02.2015 korraldusega nr 41 Raho Forell detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab Sindi linnas Kalamaja tee 1 ja 3 katastriüksust (katastritunnused 7401:001:0091; 74101:001:0089)

Planeeringu eesmärgiks on välja selgitada tehnilised ja keskkonnaalased võimalused ja vastuolud planeeritaval maa-alal kalaseirehoone püstitamiseks, et sellega võimaldada õiguspärastada Kalamaja tee 1 katastriüksusele juba püstitatud hoone ning peasissekäigu juurde ühe uue laohoone püstitamise võimaluse. Teostada kahe katastriüksuse vahelise piiri korrektuur selliselt, et kogu õiguspärastatav hoone paikneks ainult Kalamaja tee 1 katastriüksusel.

Planeeringust huvitatud isik on         kinnistute Kalamaja tee 1 ja 3 omanik OÜ Raho.

Planeeringu koostaja on                     OÜ Koduart, arhitekt Tiiu Linnas.

Linnavalitsus korraldas eelpoolnimetatud planeeringulahenduse avaliku väljapaneku 17. aprillist kuni 1. maini 2017  Sindi Linnavalitsuses, Pärnu mnt 12, teise korruse fuajees.

Detailplaneeringu avalik väljapanek 2 nädalat toimus  17.04. – 01.05.2017.

Selle käigus laekusid märkused piirinaabri Eesti Vabariik volitusega tegutseva Keskkonnaagentuuri (KKA) poolt seoses lahknevusega Sindi paisu avamiseks koostatava projektiga. (KKA elektronkiri 24.04.2017). Lahknevus kõrvaldati ja KKA võttis oma märkused kirjalikult tagasi.

Linnavalitsus kehtestas 10. oktoobril 2017 korraldusega nr 373 Raho Forell detailplaneeringu.


Eelinfo

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 4142
Pindala: 5,01 km² km²
Koole: 1