Teated

Supluse tn 1 detailplaneeringu kehtestamine

Sindi Linnavalitsus algatas 20. märts 2007 korraldusega nr 74 Supluse tn 1 (katastri tunnus 74101:001:0125) detailplaneeringu.  Planeeritav ala asub Sindi linnas, Pärnu jõe ääres vana...

Raho Forell detailplaneeringu kehtestamine

Sindi Linnavalitsus algatas 03.02.2015 korraldusega nr 41 Raho Forell detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Sindi linnas Kalamaja tee 1 ja 3 katastriüksust (katastritunnused...

Sindi Linnavalitsus müüb kirjaliku enampakkumisel linnale kuuluvad korteriomandid

Sindi Linnavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras Sindi linnale kuuluva korteriomandi 2748306, aadressil Tööstuse tn 5-1 Sindi linn. Võõrandatava korteri alghinnaks on 1500...

Supluse tn 1 detailplaneeringu avalik väljapanek

Sindi Linnavalitsus algatas 20. märts 2007 korraldusega nr 74 Supluse tn 1 (katastri tunnus 74101:001:0125) detailplaneeringu.  Planeeritav ala asub Sindi linnas, Pärnu jõe ääres vana...

Sindi Linnavalitsus müüb kirjaliku enampakkumisel

Sindi Linnavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras Sindi linnale kuuluvad kaks ühetoalist korteriomandit: eluruum aadressil Tööstuse tn 5-1 Sindi linn, üldpinnaga 42,90 m2 (registriosa nr...

Sindi Linnvalitsus kuulutas välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks

Sindi Linnvalitsus kuulutas välja konkursi  lastekaitsespetsialisti ajutise ametikoha täitmiseks (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja). Tööülesanded: • lastega perede nõustamine nende...

Sindi linnavalitsus kuulutab välja hanke Sindi Seltsimaja siseruumide renoveerimisprojekti koostamiseks

Hanke eesmärgiks on Sindi linnas Pärnu maantee 44 asuva seltsimaja suure saali renoveerimine (119), endisesse kinoaparatuuri ruumi (118, 116) väikese köögiruumi sisustamine, mis võimaldaks...

Maakonna valimiskomisjon moodustas valimisjaoskonna, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohta

Pärnu maakonna valimiskomisjon andis 25. augustil 2017 välja korralduse, millega määrati maakonnakeskuses paikneva valimisjaoskonna, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset...

Puudega laste tugiteenustest

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu...

Pensionäride ühekordsest sotsiaaltoetusest

Linnavalitsus võtab pensionäridelt vastu avaldusi ühekordse sotsiaaltoetuse väljamaksmiseks  alates 1. juulis 2017 kuni 30. sptembrini 2017 Vastavalt Sindi Linnavolikogu määrusele...

Vale hoolduslõikus kahjustas Rohelise ja Pika tänava pärnapuid

Sindi linnavalitsus tuletab meelde Sindi linna heakorraeeskirja. Heakorra tagamiseks on keelatud kogu linna territooriumil vigastada või omavoliliselt raiuda puid. See kehtib ka valede töövõtete...

Sindi Linnavalitsus otsib tugiisikut!

Tugiisik aitab ja nõustab endaga mittetoimetulevat ja tuge vajavat perekonda. Lastekaitse-spetsialist viib ta abivajava perega kokku ning otsitakse võimalusi, kuidas saab peret aidata. ...

Riigitee nr 59 Pärnu-Tori km 5,993-12,143 rekonstrueerimise põhiprojekt on suunatud tutvumiseks ja kooskõlastamiseks.

Selektor Projekt OÜ on koostanud Maanteeameti tellimusel töö „Riigitee nr 59 Pärnu-Tori km 5,993-12,143 rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine". Käsitletav riigitee nr 59 Pärnu-Tori km...

Raho Forell detailplaneeringu avalik väljapanek

Sindi Linnavalitsus teatab, et algatas 03.02.2015 korraldusega nr 41 Raho Forell detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Sindi linnas Kalamaja tee 1 ja 3 katastriüksust (katastritunnused...

Tasuta riiete abi vähekindlustatud isikutele

20. -24. märts toimub vähekindlustatud isikutele riiete jagamine Sindi Linnavalitsuse volikogu saalis ajavahemikul 14.00-16.00. Valikus meeste-, naiste- ning lasteriided.  

Detailplaneeringu „Karja tn 24 jagamine“ kehtestamine

Sindi Linnavalitsus kehtestas 21. veebruaril 2017 korraldusega nr 47 „Karja tn 24 jagamine" detailplaneeringu. Planeeringuga eraldatakse 3497 m2 suurusest Karja ta 24 krundist ca 1600 m2 suurune...

Detailplaneeringu „Karja tn 24 jagamine“ avaliku arutelu korraldamine

Sindi Linnavalitsus algatas 6. aprillil 2015 korraldusega nr 104 „Karja tn 24 jagamine" detailplaneeringu. Planeeringu avalik väljapanek toimus 29.12.2016 kuni 13.01.2017. Väljapaneku kestel...

Vanade autorehvide vastuvõtt

Sindi Kommunaali hoovi (Pärnu mnt 24, juurdepääs mööda Tööstuse tänavat) saab viia vanarehve, mis on kasutuna seisma jäänud peale rehvivahetust. VANAREHVE võetakse vastu eraisikutelt...

Detailplaneeringu „Karja tn 24 jagamine“ avaliku väljapaneku korraldamine

Sindi Linnavalitsus algatas 6. aprillil 2015 korraldusega nr 104 „Karja tn 24 jagamine" detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Sindi linnas, linna kaguosas Karja ja Lühikese tänava vahelisel...

Suurperede jõulupidu toimub 15. detsembril, mitte 17. detsembril

Suurperede jõulupeo kutsetesse on sattunud kahjuks eksitav viga  - jõulupidu toimub 15. detsembril kell 19 (mitte 17. detsembril, nagu kutsel). Kutsututele saadetakse parandus. Korraldajad...

Eelinfo

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 4142
Pindala: 5,01 km² km²
Koole: 1