Volikogu valimised

27.11.17

Pärast Tori vallavolikogu valimistel antud häälte ülelugemist Tori valla valimiskomisjoni poolt, on volikokku pääsenute nimekirjas toimunud muudatus. Kehtivate häälte arv langes nelja hääle võrra, kui esialgu loeti kehtivaid sedeleid kokku 4703, siis pärast ülelugemist jäi kehtivaid hääli 4699. Tori valla valimiskomisjoni poolt tunnistati korduslugemisel kuus sedelit kehtetuks ja samas kaks varem kehtetuks loetut sedelit tunnistati kehtivaks. Selle tulemusel kaotas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) kolm häält ning jäi sellega ühest mandaadist ilma. Volikogust jäi välja Käde Kalamees, kes esitas vabariigi valimiskomisjonile vaide. Käde Kalamehe kaebust arutas vabariigi valimiskomisjon 23. oktoobril ning langetas otsuse, et Tori valla valimiskomisjoni otsus jääb jõusse.  EKRE kandidaadil on võimalus kolme päeva jooksul otsus riigikohtus vaidlustada.  Muudatus toimus ka valimisliidu Uus Koduvald nimekirjas. Volikogu liikmeks sai Raigo Paulberg, volikogu liikmete nimekirjast jäi välja Vilja Alamaa.

Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega saab tutvuda siin!

Tori valla valimistulemustega saab tutvuda siin!

Tori Vallavolikogu valimistel antud häälte ülelugemine
16. oktoobril 2017 kell 10.00
Sauga Vallavalitsuses (Sauga alevik, Selja tee 1a, ruum nr 203).

12.10.17

KKK seoses kohalike omavalitsuste ühinemisega haldusreformi käigus 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoober 2017

Tori vald (Are vald, Sauga vald, Sindi linn, Tori vald)

Sauga Vallavalitsus

Selja tee 1a, Sauga alevik

Tori valla valimiskomisjoni e-post: anne@sauga.ee

Tööpäevadel 16. augustist kuni 13. septembrini 2017 (v.a 5.-7. september) järgmiselt:

E,T,K,R  kell 10:00 - 12:00;

N- kell 16:00-18:00;

5.-7. septembril kell 16:00-18:00;

9.-11. oktoobril kell 12.00-20.00;

15. oktoobril kell 9:00-22:30;

16. oktoobril kell 10:00-15:00.

 

Tähtsamad tähtajad:

Alates 11.09.2017 Alates kandidaatide registreerimise  viimasest päevast
Algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.
Hiljemalt 13.09.2017, juhul kui kandidaadid registreeritakse 10.09.2017 3 päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist Kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

15.09.2017 Siseministeerium koostab valijate nimekirjad. Elukoha aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.

Hiljemalt 25.09.2017 Siseministeerium korraldab valijakaardi koostamise ja saatmise valijale.

30.09.2017 Valija, kes hiljemalt 15. päeval enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes valijakaardil on vigu, võib pöörduda avaldusega valla- või linnasekretäri poole.

Hiljemalt 02.10.2017 Valla või linna valimiskomisjon  võib tühistada kandidaatide registreerimisotsuse või registreerimata jäetud isikud registreerida.

05.10. – 08.10.2017 Toimub eelhääletamine maakonna valimisjuhi määratud maakonnakeskuse jaoskonnas. Pärnu maakonnas  saab eelhääletada Pärnu linnas,  valimisjaoskond nr 10 Pärnu Kaubamajakas, Papiniidu tn 8. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

05.10. – 11.10.2017 Toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine  algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni   11. oktoobril kell 18.00.

09.10. - 11.10.2017 Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Hiljemalt 14.10.2017 Hääletamissedelitega ümbrikud ja elektrooniliselt hääletanud valijate nimekirjad edastatakse jaoskonnakomisjonidele.

15.10.2017 Valimispäev
Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00.  Toimub ka kodus hääletamine.

16.10.2017 Häälte teistkordne ülelugemine valla- ja linna valimiskomisjonides.
Valla või linna valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui nimetatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

Hiljemalt 16.11.2017 1 kuu jooksul arvates valimispäevast
Ühe kuu jooksul arvates valimispäevast esitab erakond, valimisliit ja üksikkandidaat erakondade rahastamise järelevalve komisjonile valimiskampaania aruande.

Rohkem informatsiooni vabariigi valimiskomisjoni kodulehelt.

Sindi linna valijad hääletavad valimisjaoskonnas nr 6 , mis asub Sindi Seltsimajas, aadressil Pärnu mnt 44, Sindi linnas.

Tori valla volikogu valimisteks esitati 23-le volikogu liikme kohale kokku 134 kandidaadi nõusolekud.

Kandidaate esitasid Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (18), Valimisliit Uus Koduvald (33), Eesti Keskerakond (36), Valimisliit Loogiline Pärnumaa (12)  ja Valimisliit Koduvalla Volikogu (34). Üksikkandidaadina esitas registreerimiseks avalduse Hillar Kohv.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pärnu maakonna valimiskomisjoni korraldus 25 .august 2017 nr 1-3/17/1 „Maakonnakeskuses paikneva valimisjaoskonna, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda, määramine"

Sindi Linnavalitsus võttis 13.juuni 2017 istungil vastu määruse valimisjaoskondade moodustamiseks. 

13. juuni 2017 määrus nr 1

Pärnu maavanema korraldus 18. juuli 2017 nr 1-1/17/288 -  Valimiskomisjoni asukoha määramine

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 1

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 1 - esimehe valimine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 2 - aseesimehe valimine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 3 -  tööaja määramine

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 2

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 4

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 3

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 5

Tori valla valimiskomisjon  registreeris Tori valla volikogu valimiseks valimisringkonnas nr 1 kandidaadid järgmiste registreerimisnumbritega.

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 4

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 6

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 5

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 7

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 6

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 8

Tori valla valimiskomisjoni valimistulemuste protokoll 16.10.2017
Tori valla valimiskomisjoni valimistulemuste protokolli lisa 16.10.2017

Tori vallla valimiskomisjoni protokoll 10.11.2017

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 9

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 10

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 11

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 9

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 12

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 13

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 14

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 15 Tori vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine 

 

Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalituse täpsusega, on:

  1. valimisjaoskond nr 1 aadressil Selja mnt 2, Tori alevik, Tori vald, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Tori vald;
  2. valimisjaoskond nr 4 aadressil Pärivere tee nr 17, Are alevik, Are vald, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Are vald;
  3. valimisjaoskond nr 6 aadressil Pärnu mnt 44, Sindi linn, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Sindi linn;
  4. valimisjaoskond nr 7 aadressil Selja tee 1a, Sauga alevik, Sauga vald, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Sauga vald.

---------------------------------------------------------------------------------

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM