Elukoha registreerimine

13.04.15

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.

Elukohaandmete kandmiseks rahvastikuregistrisse esitab isik elukohateate.

Seda peaks tegema iga kord, kui inimene: 

 

  • asub uude kohta elama;
  • muudab elukohta Eestis;
  • asub elama välismaale;
  • kolib välismaalt tagasi Eestisse

 

Elukoha registreerimine on vajalik selleks, et omavalitsused saaksid osutada teenuseid oma territooriumil elavatele inimestele.

 

 

 

Elukohateate esitamiseks on kolm võimalust:

  • täita elukohateade kohapeal Sindi Linnavalitsuses (Pärnu mnt 12, Sindi)
  • saata elukohateade postiga aadressile Sindi Linnavalitsus, Pärnu mnt 12, Sindi 86705
  • esitada elukohateade elektrooniliselt kodanikuportaalis www.eesti.ee

Meelespea elukohateate esitajale:

Elukohateate täitmiseks kohapeal on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument ja ruumi kasutamise õigust tõendav dokument.

Kui teate esitaja pole ise ruumi omanik, siis on vajalik ka ruumi omaniku nõusolek (kaasomandi puhul ka kaasomaniku nõusolek).

Iga täiskasvanud teovõimeline perekonnaliige kinnitab täidetud elukohateatel allkirjaga oma elukohaandmete muutmise soovi rahvastikuregistris.

Elukohateate esitamisel posti teel lisatakse juurde koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmete leheküljest.

Elukohateate esitamiseks elektrooniliselt saab isik kodanikuportaali siseneda ID-kaardiga või internetipanga kaudu.


Kontakttelefon: 445 1883
E-post: viktor.kaarneem@sindi.ee

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM