9. juuni 2016 volikogu istung

6.06.16

Sindi Linnavolikogu istung toimub 09. juunil 2016 kell 14.00
Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.


PÄEVAKAVA:

1. Sindi linna 2016. aasta eelarve I lisaeelarve I lugemine
Eelnõu    Seletuskiri    Lisaeelarve projekt

2. Sindi linna 2015. aasta konsolideerimisgrupi  majandusaasta aruande kinnitamine
Eelnõu   Majandusaasta aruanne  Linnavalitsuse istungi protokolli väljavõte

3. Revisjonikomisjoni kontrolli realiseerimine
Eelnõu   Seletuskiri  Revisjonikomisjoni akt   Komisjoni protokollid   

4. Määruse „Sindi Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" muutmine
Eelnõu    Seletuskiri   Väljavõte linnavalitsuse 31.05.2016 istungi protokollist

5. Ehitise peremehetuks tunnistamine ja linna omandisse määramine
Eelnõu   

6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Eelnõu   Seletuskiri

7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Eelnõu   Seletuskiri

8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Jaama tn 1c ja Pärnu mnt 26c)
Eelnõu   Seletuskiri

9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Pärnu mnt 74a)
Eelnõu   Seletuskiri

10. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Jaama tn 4b)
Eelnõu   Seletuskiri

Vaheaeg

11. Sindi linna 2016. aasta eelarve I lisaeelarve II lugemine, vastuvõtmine.


12. INFO

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM