6.02.17

Sindi Linnavolikogu istung toimub 09. veebruaril 2017 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Sindi linna 2017. aasta eelarve II lugemine

Eelnõu      Eelarve projekt      Seletuskiri

2. Sindi Linnavalitsuse liikmete arvu ja linnavalitsuse struktuuri kinnitamine.

Eelnõu ja seletuskiri

3. Linnavalitsuse liikme ametisse nimetamine ja linnavalitsuse liikmete kinnitamine.

Eelnõu ja seletuskiri

4. Revisjonikomisjoni 2017.a I poolaasta tööplaani kinnitamine.

Eelnõu

5. Sindi linna 2016. aasta inimese aunimetuse andmine ja preemia määramine

Eelnõu ja seletuskiri      Sindi Muuseumi ja ajalooklubi ettepanek   

                                       Sindi Laulukoori, linnaraamatukogu ja seltsimaja ettepanek

Vaheaeg

 

6. Sindi linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Eelnõu      Eelarve projekt      Seletuskiri

7. Sindi Linnavalitsuse teenistujate palgajuhendi muutmine

Eelnõu ja seletuskiri

8. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes (Suigu lasteaed) energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks ning volituse andmine

Eelnõu

9. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes (Jänesselja lasteaed) energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks ning volituse andmine

Eelnõu

10. INFO

 

10. INFO

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM