7.10.14

 

Sindi Linnavolikogu istung toimub 09. oktoobril 2014 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

 

 

PÄEVAKAVA:

 

1. Haridustöötajate palgajuhend

Eelnõu     Seletuskiri

2. Sindi linna 2014. aasta eelarve II lisaeelarve I lugemine.

Eelnõu    Seletuskiri  Väljavõte koondeelarvest

3. Ostueesõigusest loobumine

Eelnõu   Seletuskiri

4. Sindi linna eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine

Eelnõu   Sindi eelarvestrateegia 2015-2018

5. Sindi linna arengukava ülevaatamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/426032013013

Vaheaeg

 

6. Sindi linna 2014. aasta eelarve II lisaeelarve II lugemine, vastuvõtmine.

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM