9. märtsi 2017 volikogu istung

2.03.17

Sindi Linnavolikogu istung toimub 09. märtsil 2017 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Sindi linna soojamajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine

Eelnõu ja seletuskiri    Sindi linna soojamajanduse arengukava aastateks 2015-2025

 

2. Sindi Linnavolikogu 14.03.2013 määruse nr 56 „Sindi Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine

Eelnõu ja seletuskiri

 

3. Linnavalitsuse liikmele hüvitise määramine

Eelnõu ja seletuskiri

 

4. Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord

Eelnõu   Seletuskiri

 

5. Sindi linna esindajate nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse

Eelnõu ja seletuskiri

 

6. Sindi linna haridusasutuste töötajate palgajuhendi muutmine

Eelnõu

 

7. INFO

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM