7.04.15

Sindi Linnavolikogu istung toimub 09. aprill 2015 kell 14.00
Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Sindi linna haridusasutuste töötajate palgajuhendi muutmine
Eelnõu    Seletuskiri

2. Sindi Gümnaasiumi töötasustamise korra kooskõlastamine                                                                                                                       Eelnõu  Seletuskiri  Väljavõte hoolekogu koosoleku protokollist    Õpetajate arvamus

3. Sindi Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Eelnõu ja seletuskiri

4. Määruse ,,Sindi Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" muutmine.
Eelnõu    Seletuskiri

5. Määruse „Sindi Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine
Eelnõu

6. Linnapiirkonna tegevuskava strateegia heakskiitmine.
Eelnõu   Seletuskiri   Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2020
 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM