8. oktoobri 2015 volikogu istung

2.10.15

Sindi Linnavolikogu istung toimub 08. oktoobril 2015 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Põhihariduse otsekulu kasutamine

Eelnõu ja seletuskiri

2. Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Sindi Gümnaasiumis

Eelnõu ja seletuskiri    Lisa 1      Lisa 2     Lisa 3    Lisa 4   SG hoolekogu arvamus

3. Klassi täituvuse ülemise piirnormi kehtestamine Sindi  Gümnaasiumis

Eelnõu ja seletuskiri    SG hoolekogu arvamus   SG taotlus

4. Sindi Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Eelnõu   Arengukava  Hoolekogu arvamus   Õppenõukogu arvamus   Õpilasesinduse arvamus  SG taotlus

5. Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli põhimäärus

Eelnõu   Seletuskiri  

6. Sindi linna 2015. aasta eelarve III lisaeelarve I lugemine

Eelnõu   Seletuskiri    Koondeelarve

7. Sindi linna eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine

Eelnõu    Eelarvestrateegia 2016-2019 projekt

8. Sindi linna arengukava koostamise algatamine

Eelnõu

Vaheaeg

9. Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine

Eelnõu ja seletuskiri

10. Revisjonikomisjoni II poolaasta tööplaan

Eelnõu ja seletuskiri

11. Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine

Eelnõu ja seletuskiri

12. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kooli tänav)

Eelnõu   Seletuskiri

13. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Pioneeride puiestee)

Eelnõu   Seletuskiri

14. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Abiturientide park)

Eelnõu   Seletuskiri

15. Sindi linna 2015. aasta eelarve III lisaeelarve II lugemine, vastuvõtmine

16. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hindade üle vaatamine

17. INFO

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM