5.06.17

Sindi Linnavolikogu istung toimub 08. juunil 2017 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Sindi linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve I lugemine

Eelnõu   Eelarve    Seletuskiri

2. Sindi linna 2016. aasta konsolideerimisgrupi  majandusaasta aruande kinnitamine

Eelnõu   Sindi linna 2016. aasta konsolideerimisgrupi  majandusaasta aruanne

Väljavõte LV istungi protokollist   Revisjonikomisjoni aruanne

3. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine

Eelnõu ja seletuskiri    Revisjonikomisjoni akt

4. Audiitori määramine

Eelnõu ja seletuskiri

5. Linnavara võõrandamine

Eelnõu ja seletuskiri

6. Volituse andmine elektrienergia ühishanke läbiviimiseks

Eelnõu ja seletuskiri   Riigihanke tehniline kirjeldus    Ühishankes osalejate nimekiri

Vaheaeg

7. Sindi linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve II lugemine, vastuvõtmine

Eelnõu   Eelarve    Seletuskiri

8. Sindi Linnavolikogu 09.03.2017 määruse nr 55 „Sindi linna haridustöötajate palgajuhendi muutmine" arutelu Sindi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimehe ettepanekul

Eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll

Eelarve ja arengukomisjoni esimehe ettepanek

9. INFO

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM