12. juuni 2014 volikogu istung

17.02.16

PÄEVAKAVA:

1. INFO – Sindi linna kalmistute detailplaneering
 

2. Sindi Lasteaia arengukava
Eelnõu    Seletuskiri    Arengukava

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Eelnõu    Seletuskiri

4. Volikogu otsuse muutmine (Kooli 5-29 võõrandamine)
Eelnõu  ja seletuskiri

5. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine
Eelnõu    Seletuskiri
 

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM