14. septembri 2017 volikogu istung

7.09.17

Sindi Linnavolikogu istung toimub 14. septembril 2017 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Ülevaade OÜ Sindi Vesi tegevusest

Ettekandja: OÜ Sindi Vesi juhatuse liige Ants Tormilind

2. Sindi linna huvihariduse ja huvitegevuse kava

Eelnõu ja seletuskiri   Lisa 1

3. Sindi linna 2017. aasta II lisaeelarve I lugemine

Eelnõu    Seletuskiri  Lisaeelarve projekt

4. Omavalitsusüksuste ühiselt täiendavate ülesannete delegeerimine Mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit

Eelnõu  

5. Sindi Linnavolikogu 10. jaanuari 2013. a määruse nr 49 "Sindi linna korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend" muutmine

Eelnõu ja seletuskiri  

6. Sindi linna kohalike tänavate nimekirja kinnitamine

Eelnõu ja seletuskiri   Tänavate nimekiri

Vaheaeg

7. Sindi linna 2017. aasta II lisaeelarve II lugemine, vastuvõtmine

 

8. Linnapea Rein Ariko vastus volikogu liikme Gerli Metsa arupärimisele

Arupärimine

9. INFO

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM