6.05.15

Sindi Linnavolikogu istung toimub 14. mail 2015 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Keskkonnaministeeriumi info seoses Sindi paisuga

Ettekandja: Keskkonnaministeeriumi esindaja

2. Sindi Gümnaasiumi direktori ettekanne

Ettekandja: Sindi Gümnaasiumi direktor Ain Keerup

3. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine

Eelnõu ja seletuskiri

4. Ostueesõigusest loobumine

Eelnõu    Seletuskiri

5. Määruse „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord" muutmine

Eelnõu ja seletuskiri

6. Pärnu maakonnaplaneeringu „Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering" eelnõu avalikustamise eelne kooskõlastamine

Eelnõu   Seletuskiri köide 1   Seletuskiri köide 2    Koondkaart   Pärnu lahe kaart

7. Määruse „Sindi Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" muutmine

Eelnõu    Seletuskiri

8. Eelarve- ja arengukomisjoni liikme kinnitamine

Eelnõu ja seletuskiri

9. Linnapea Marko Šorini vastus volikogu liikme Gerli Metsa arupärimisele

Arupärimine

10. Linnapea Marko Šorini vastus volikogu liikme Irina Gofmani arupärimisele

Arupärimine

11. Linnapea Marko Šorini vastus volikogu liikme Gerli Metsa arupärimisele

Arupärimine

12. Volikogu esimehe info

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM