8.01.16

Sindi Linnavolikogu istung toimub 14. jaanuaril 2016 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Põhihariduse otsekulu kasutamine

Eelnõu ja seletuskiri

2. Sindi linna 2016. aasta eelarve II lugemine

Eelarve projekt      Seletuskiri

3. Audiitori määramine

Eelnõu    Seletuskiri

4. Volituste andmine

Eelnõu    Seletuskiri

5. Revisjonikomisjoni 2015.a töö aruanne

Aruanne

6. Revisjonikomisjoni 2016.a I poolaasta tööplaani kinnitamine.

Eelnõu     Seletuskiri

7. INFO

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM