8.04.16

Sindi Linnavolikogu istung toimub 14. aprillil 2016 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

 

PÄEVAKAVA:

1. Kohanimede määramine

Eelnõu    Seletuskiri

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Eelnõu    Seletuskiri

3. Eelarve- ja arengukomisjoni liikmete kinnitamine

Eelnõu  ja seletuskiri

4. Varaliste kohustuste võtmine

Eelnõu    Seletuskiri

5. Seisukoha võtmine Pärnu Linnavolikogu 18. veebruari 2016 otsuse nr 11 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine" kohta

Eelnõu  ja seletuskiri

6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks

Eelnõu  ja seletuskiri

7. INFO

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM