13. veebruari 2014 volikoguistung

30.04.14

Sindi linnavolikogu istung toimub 13.02.2014.a kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12 SINDI

PÄEVAKAVA

 

1. Sindi linna 2014. aasta eelarve II lugemine, vastuvõtmine.

Ettekandja: linnavalitsuse liige Sirje Nõmm.

Eelarve projekt     Seletuskiri

 

2. Sindi Linnavalitsuse liikmete arvu ja linnavalitsuse struktuuri kinnitamine.

Ettekandja: linnapea Marko Šorin.

Eelnõu   Seketuskiri

 

3. Linnavalitsuse liikme ametisse nimetamine ja linnavalitsuse liikmete kinnitamine.

Ettekandja: linnapea Marko Šorin.

Eelnõu  Seletuskiri

 

4. Revisjonikomisjoni esimehe valimine.

Ettekandja: volikogu esimees Toomas Asi

Eelnõu

 

5. Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine.

Ettekandja: volikogu esimees Toomas Asi

Eelnõu

 

6. Sindi linna 2013. aasta inimese aunimetuse andmine ja preemia määramine

Ettekandja: volikogu esimees Toomas Asi

Eelnõu    Seletuskiri

 

7. Audiitori määramine.

Ettekandja: linnapea Marko Šorin.

Eelnõu   Seletuskiri

 

8. Sindi Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.

Ettekandja: linnapea Marko Šorin.

Eelnõu  Seletuskiri

 

9. Sindi Linnavalitsuse teenistujate palgajuhendi muutmine.

Ettekandja: linnapea Marko Šorin.

Eelnõu   Seletuskiri

 

10. Arupärimised

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM