13. oktoobri 2016 volikogu istung

7.10.16

Sindi Linnavolikogu istung toimub 13. oktoobril 2016 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

 

PÄEVAKAVA:

1. Sindi linna 2016. aasta eelarve III lisaeelarve I lugemine

Eelnõu   Seletuskiri    III lisaeelarve  

2. Sindi linna eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine

Eelnõu     Sindi linna eelarvestrateegia 2017 – 2020

3. Eelarve- ja arengukomisjoni liikme volituste lõpetamine

Eelnõu ja seletuskiri

4. Haridus- ja kultuurikomisjoni liikme volituste lõpetamine ning uue liikme kinnitamine

Eelnõu ja seletuskiri

Vaheaeg

5. Sindi linna 2016. aasta eelarve III lisaeelarve II lugemine, vastuvõtmine

6. Seisukoha võtmine Sauga Vallavolikogu 22.09.2016 otsusele nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle uute läbirääkimiste alustamine" suhtes

Eelnõu ja seletuskiri   Ühinemislepingu projekt  Sauga Vallavalitsuse otsus nr 90 22.09.2016 

Sauga Vallavalitsuse kutse läbirääkimiste alustamiseks

7. INFO

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM