13. märtsi 2014 volikogu istung

30.04.14

Sindi Linnavolikogu istung toimub 13. märtsil 2014 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Sindi linna põhimääruse muutmine II lugemine

Eelnõu    Seletuskiri

 

2. Revisjonikomisjoni liikme valimine

Eelnõu    

 

3. Revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaani kinnitamine

Eelnõu    Seletuskiri

 

4. Revisjonikomisjonile lisaülesande andmine

Eelnõu    Seletuskiri

 

5. Sindi linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse

Eelnõu (esindaja üldkoosolek)   Eelnõu (esindaja volikogu)    Seletuskiri

 

6. Sindi linna esindaja asendaja nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liitu

Eelnõu    Seletuskiri

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM