13.04.17

Sindi Linnavolikogu istung toimub 13. aprillil 2017 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Politsei ettekanne

Ettekandja: Pärnumaa konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik Piret Dreimann

 

2. Sindi linna soojamajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine

Eelnõu ja seletuskiri   Sindi linna soojamajanduse arengukava aastateks 2015-2025

 

3. Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu kooskõlastamine

Eelnõu

 

4. Sindi Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsuse nr 80 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Raudtee park)" muutmine

Eelnõu   Seletuskiri    Asendiplaan

 

5. INFO

Seisukoha küsimine Are Vallavolikogult, Tori Vallavolikogult ja Sindi Linnavolikogult

Sauga vallavolikogu otsuse eelnõu kooskõlastamiseks

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM