5.02.15

Sindi Linnavolikogu istung toimub 12. veebruaril 2015 kell 14.00
Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Sindi linna 2015. aasta eelarve II lugemine, vastuvõtmine
Eelnõu    Eelarve projekt    Seletuskiri     LV seisukoht muudatusettepanekutele

Eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll

2. Määruse muutmine (lapse sünnitoetus)
Eelnõu   Seletuskiri

3. Sindi linna 2014. aasta inimese aunimetuse andmine ja preemia määramine
Eelnõu   Seletuskiri

4. Audiitori määramine
Eelnõu   Seletuskiri

5. Sindi Linnavolikogu 21. oktoobri 2004 määruse nr 33 „Üksikpuude raieloa andmise kord" muutmine
Eelnõu   Seletuskiri

6. Linnapea Marko Šorini vastus volikogu liikme Gerli Metsa arupärimisele
Arupärimine

7. Linnapea Marko Šorini vastus volikogu liikme Karet Akkaja arupärimisele
Arupärimine
 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM