12. noembri 2015 volikogu istung

6.11.15

Sindi Linnavolikogu istung toimub 12. novembril 2015 kell 14.00
Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.


PÄEVAKAVA:

1. Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli põhimäärus
Põhimääruse eelnõu    Seletuskiri

2. Sademevee eest tasumine
Eelnõu ja seletuskiri

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (kalmistute vaheline ala)
Eelnõu ja seletuskiri

4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Silla roheala)
Eelnõu ja seletuskiri

5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Raudtee park)
Eelnõu ja seletuskiri

6. INFO
Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM