5.03.15

Sindi Linnavolikogu istung toimub 12. märtsil 2015 kell 14.00
Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Sindi Gümnaasiumi töötasustamise korra kooskõlastamine
Eelnõu   Seletuskiri    Väljavõte hoolekogu koosoleku protokollist     Õpetajate arvamus

2. Jäätmekava koostamise algatamine
Eelnõu ja seletuskiri

3. Eelarve- ja arengukomisjoni liikmete volituste lõpetamine
Eelnõu ja seletuskiri    E.Maidle avaldus     L.Orase avaldus

4. Linnapea Marko Šorini vastus volikogu liikme Irina Gofmani arupärimisele
Arupärimine

 


 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM