12. mai 2016 volikogu istung

5.05.16

Sindi Linnavolikogu istung toimub 12. mail 2016 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Kohanime määramine (Vindi tänav)

Eelnõu    Seletuskiri   Asukohaskeem

2. Kohanime määramine (Raba tänav)

Eelnõu    Seletuskiri   Asukohaskeem

3. Sindi linna kohalike ja eratänavate nimekirja täiendamine teeregistrisse kandmiseks

Eelnõu    Seletuskiri  Lisa: Teeregistrisse kantavate tänavate täiendav nimekiri                                     

4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Eelnõu    Seletuskiri  

5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Eelnõu    Seletuskiri  

6. Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori määramine" eelnõu avalikustamise eelne kooskõlastamine

Eelnõu    Pärnu Maavalitsuse taotluskiri

7. Pärnu maakonnaplaneeringu eelnõu avalikustamise eelne kooskõlastamine

Eelnõu    Pärnu Maavalitsuse taotluskiri

8. Sindi Noortevolikogu põhimäärus

Eelnõu ja seletuskiri   Lisa: Noortevolikogu kandideerimisavaldus

9. INFO

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM