6.01.17

Sindi Linnavolikogu istung toimub 12. jaanuaril 2017 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Sindi linna 2017. aasta eelarve I lugemine

Eelarve projekt     Seletuskiri

2. Põhihariduse otsekulu kasutamine

Eelnõu ja seletuskiri

3. Audiitori määramine

Eelnõu ja seletuskiri

4. Sindi linna alaealiste komisjoni  volikogu esindaja nimetamine

Eelnõu ja seletuskiri

5. Sindi linnapea valimine

Eelnõu ja seletuskiri

6. INFO

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM