11. veebruari 2016 volikogu istung

5.02.16

Sindi Linnavolikogu istung toimub 11. veebruaril 2016 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Põhihariduse otsekulu kasutamine

Eelnõu ja seletuskiri

2. Sindi linna 2016. aasta eelarve III lugemine

Eelarve projekt     Seletuskiri

3. Sindi linna 2015. aasta inimese aunimetuse andmine ja preemia määramine

Eelnõu ja seletuskiri  Sindi ANK ettepanek    Sindi Muuseumi ettepanek    Sindi Gümnaasiumi ettepanek

4. Kohanime määramine (Meistrite tänav)

Eelnõu    Seletuskiri   Skeem

5. Kohanime määramine (Turu tänav)

Eelnõu   Seletuskiri  Skeem

Vaheaeg

6. Sindi linna 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Eelnõu

7. Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava heakskiitmine

Eelnõu ja seletuskiri     Tegevuskava    Skeem Sindi linna teed

8. Sindi Linnavolikogu 12. november 2015 otsuse nr 77 „Sademevee eest tasumine" muutmine

Eelnõu ja seletuskiri

9. Sindi pais

Linnavalitsuse seisukohad

10. INFO

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM