17.06.15

Sindi Linnavolikogu istung toimub 11. juunil 2015 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

 

1. Sindi Gümnaasiumi direktori ettekanne

Ettekandja: Sindi Gümnaasiumi direktor Ain Keerup

2. OÜ Sindi Majavalitsus juhataja ettekanne

Ettekandja: OÜ Sindi Majavalitsus juhataja Juri Berlinberg

3. Sindi linna 2014. aasta konsolideerimisgrupi  majandusaasta aruande kinnitamine

Eelnõu ja seletuskiri   2014. aasta majandusaasta aruanne

4. Sindi linna 2015. aasta eelarve I lisaeelarve I lugemine

Eelnõu   Seletuskiri   Koondeelarve

5. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Eelnõu  Seletuskiri

Vaheaeg

6. Sindi linna 2015. aasta eelarve I lisaeelarve II lugemine, vastuvõtmine.

7. INFO

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM