5.12.14

Sindi Linnavolikogu istung toimub 11. detsembril 2014 kell 14.00
Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Politsei ettekanne
Ettekandja: Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna Pärnumaa konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik Piret Dreimann

2. Sindi Gümnaasiumi põhimäärus
Eelnõu  Seletuskiri    SG hoolekogu protokoll   Õppenõukogu protokoll  Õpilasesinduse arvamus

3. Sindi linna 2014. aasta eelarve III lisaeelarve I lugemine.

Lisaeelarve   Seletuskiri

4. Klassi täituvuse ülemise piirnormi kehtestamine Sindi Gümnaasiumis
Eelnõu   Seletuskiri     SG ettepanek

5. Ostueesõigusest loobumine
Eelnõu   Seletuskiri

6. Teiste omavalitsusüksuste munitsipaal- ja erahuvikoolides õppimise toetamise kord
Eelnõu   Seletuskiri

7. Sindi Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Eelnõu   Seletuskiri

8. Sindi Linnavalitsuse teenistujate palgajuhendi muutmine
Eelnõu   Seletuskiri

Vaheaeg

9. Sindi linna 2014. aasta eelarve III lisaeelarve II lugemine.

10. Määruse muutmine (lapse sünnitoetus)
Eelnõu   Seletuskiri

11. Sindi linna 2015 eelarve projekti tutvustus
Eelarve projekt   Seletuskiri

12. Revisjonikomisjoni 2015.a I poolaasta tööplaani kinnitamine.
Eelnõu   Seletuskiri

13. Revisjonikomisjoni 2014.a töö aruanne

14. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettekanne

15. Preemia maksmine
Eelnõu   Seletuskiri

16. Linnapea Marko Šorini vastus volikogu liikme Gerli Metsa arupärimisele
Arupärimine
Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM