10. augusti 2017 volikogu istung

4.08.17

Sindi Linnavolikogu istung toimub 10. augustil 2017 kell 14.00
Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.


PÄEVAKAVA:

1. Sindi linna haridusasutuste töötajate töötasustamise alused
Eelnõu  Haridus- ja Teadusministeeriumi ringkiri   

2. Linnavara võõrandamine enampakkumise korras
Eelnõu ja seletuskiri

3. Linnavara võõrandamine enampakkumise korras
Eelnõu ja seletuskiri

4. Linnavara võõrandamine
Eelnõu ja seletuskiri  Lisa (asukoht)


5. INFO
5.1 Järvakandi, Pärnu-Jaagupi, Pärnu, Häädemeeste ja Ikla baaskaardilehtede geoloogilise kaardistamise üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise eelnõu valmimisest teavitamine

Eelnõu    Keskkonnaameti teavitus   Üldgeoloogilise uurimustöö luba (eelnõu)

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM